ArabicTchequeDeutschGrecEnglish EspañolFrench Hebrew Italian PortugaisRussianChinois Traditionnel

Tel. : 00212 (0) 528 84.71.02
Fax. : 00212 (0) 528 84.71.13
Mail. : resa.agador@groupesahara.com


Právní
Webové stránky Sahary Skupina Hotels je dílem autora chráněn zákony o duševním vlastnictví. Stránky a každá z jeho složek jsou výhradním vlastnictvím skupiny Sahara Hotels. Jakákoli reprodukce či zastoupení, jejich úplné nebo částečné stránkách, nebo některou z jeho složek je zakázáno, stejně jako jejich změnu. Ochranné známky a názvy domén, které se objevují na internetových stránkách Sahary Skupina Hotely jsou výhradním vlastnictvím skupiny Sahara Hotels. Jakákoli reprodukce nebo použití těchto ochranných známek nebo doménových jmen, v žádném případě a za jakéhokoli důvodu, je zakázáno. Vytváření hypertextových odkazů na webové stránky ze Sahary Hotel mohou být provedeny bez předchozího písemného souhlasu ze Sahary Skupina Hotels.Sahary HotelGroupneníodpovědný za obsah stránek souvisí s stránce Sahary Skupina Hotels. Sahary Hotel Group může shromažďovat vaše osobní údaje. Pouze skupiny Hotely Sahara je příjemcem těchto osobních údajů. Sahary Hotel Group je pravděpodobné, že předávají osobní údaje svým partnerům. Máte právo přístupu, změně, zrušení a opozice zpracovával vaše osobní údaje a jejich využití pro marketingové účely. Chcete-li opravit jakékoli osobní údaje o uživateli, je možné hovořit přímo na Sahaře Hotel Group, v souladu s právními předpisy. Sahary Hotel Group vyvinul veškeré úsilí, aby zajistila, že informace přístupné prostřednictvím svých internetových stránek je přesné. Nicméně, nemůžeme zaručit, v žádném případě, že tyto informace jsou přesné, úplné a aktuální. Sahary Hotel Group neposkytuje žádné záruky, výslovné nebo implicitní, nebo z jakéhokoliv součástí svých internetových stránkách. V každém případě je Sahara Hotel Group nemůže nést odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, bez ohledu na jeho povahu, vyplývajících z používání svých internetových stránkách.
 
Pomocí tohoto webu, abyste pochopili a souhlasíte s podmínkami výše.
Sahara Hotels Group - 2008.
 
Joins Us on facebook   Joins Us on facebook   Joins Us on facebook